قوانین و مقررات

خانه / قوانین و مقررات

۱- اگر فرد عملی مرتکب شود که اکانت گوگل بسته شود، اگر دلیل بسته شدن اکانت گوگل ادز رفتار شخص باشد (مانند قرار دادن سایت های با پسوند .ir در گوگل ادز، یا تخلف مکرر از قوانین گوگل)  اکانت شخص بسته میشود و اکانت دیگری به شخص تحویل نمیشود.

۲- مسئولیت آگاهی پیدا کردن از قوانین گوگل، قوانین تبلیغ، نحوه تبلیغ دادن در گوگل، نحوه تبلیغات موثر در گوگل و هر مورد دیگر با شخص متقاضی است. هرچند ما بسیار خوشحال خواهیم شد پاسخ سوالات شما را با حوصله بدهیم اما اگر از روی نا آگاهی متقاضی عملی انجام داد مسئولیت آن کار با وی خواهد بود.