تعرفه تبلیغ در گوگل

خانه / تعرفه تبلیغ در گوگل

اکانت برنزی ~ معادل ۵۵ دلار

اکانت نقره ای ~ معادل ۱۱۱ دلار

اکانت طلایی ~ معادل ۱۵۰ دلار

اکانت طلایی پلاس ~ معادل ۲۰۰ دلار

اکانت الماس ~ معادل ۴۰۰ دلار

۶۹۰,۰۰۰ تومان

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان

۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان

معادل ارز به درهم ۱۸۳ معادل ارز به درهم ۴۰۸ معادل ارز به درهم ۷۳۴ معادل ارز به درهم ۱۱۰۰ معادل ارز به درهم ۷۳۴۶
کلمات کلیدی: نامحدود کلمات کلیدی: نامحدود کلمات کلیدی: نامحدود کلمات کلیدی: نامحدود کلمات کلیدی: نامحدود
پشتیبانی از گوگل فارسی: دارد پشتیبانی از گوگل فارسی: دارد پشتیبانی از گوگل فارسی: دارد پشتیبانی از گوگل فارسی: دارد پشتیبانی از گوگل فارسی: دارد
نمایش همزمان تبلیغ در Yahoo , Bing نمایش همزمان تبلیغ در Yahoo , Bing نمایش همزمان تبلیغ در Yahoo , Bing نمایش همزمان تبلیغ در Yahoo , Bing نمایش همزمان تبلیغ در Yahoo , Bing
گزارش مستقیم از گوگل گزارش مستقیم از گوگل گزارش مستقیم از گوگل گزارش مستقیم از گوگل گزارش مستقیم از گوگل
تحویل اکانت: فوری تحویل اکانت: فوری تحویل اکانت: فوری تحویل اکانت: فوری تحویل اکانت: فوری
همینک سفارس دهید همینک سفارس دهید همینک سفارس دهید همینک سفارس دهید

همینک سفارس دهید

 

 

در صورتی که سایت شما جزو سایت های برتر اینترنت ایران (با رنک الکسای زیر ۳۰۰) باشد، امکان تبلیغ در گوگل بدون هزینه های ماهانه را خواهید داشت.

فقط هزینه کلیک ها را میپردازید (محاسبه هزینه ها با نرخ دلار صرافی)